Uithoorn – ‘Cindu terrein’

Exploitatie | Grond / industrie

Huidige functie

Grond / industrie

Plan

Exploitatie / nieuwbouw ontwikkeling

Details

Industrie / bedrijfshallen

Volume

13 hectare grond / industrie